Lutiše - Aktuálne
Hľadaj:

Aktuálne


Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2018
 

Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb 10.11.2018

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce konané  dňa 10.11.2018
 


Pozvánka na prednášku o kompostovaní v kompostéroch
 

Deň a čas : 06.11.2018 o 15:00 h 
Miesto konania prednášky:  KD Lutiše - malá sála
 

Pozvánka.pdf
 


Oznámenie o čase a mieste konania volieb
 

Deň a čas konania volieb: 10.11.2018   7:00-22:00 h 
Miesto konania volieb: miestnosť na poschodí KD Lutiše
Volebný okrsok č.: 1

Viac info.pdf
 


Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Lutiše


Zoznam kandidátov.pdf

 


Z v e r e j n e n i e
 

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie
pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 pre Obec Lutiše:


Meno a priezvisko :  Anna Chovancová

Sídlo : Obecný úrad Lutiše 66, 013 05

Telefónne číslo :  0911 419 860

e-mail :  obeclutise@lutise.sk

 

V Lutišiach, dňa 28. augusta 2018

 Informácie pre voliča

 


Bližšie informácie
Oznámenie
 


Program rozvoja vidieka 2014-2020


  Bližšie informácie


Prevencia kriminality v obci Lutiše

Dňa 25.8.2016 prebehla realizácia k projektu "Prevencia kriminality v obci Lutiše". Dielo je umiestnené v kancelárii starostu obce.
Cieľom je znížiť kriminalitu v obci zverejnením informácií o vykonaných preventívnych opatreniach a odhaľovanie kriminality použitím kamerového systému...Viac


Projekt "Žijeme s lesom"

Hlavný cieľ: Posilnenie cezhraničnej spolupráce obcí Lutiše a Jaworze zameranej na podporu povedomia
svojich obyvateľov o význame lesa a o spôsobe ako jeho dary ovplyvňujú ich každodenný život... ViacPREDSTAVUJEME LUTIŠE TURISTOM Z HORNÍCH TOŠANOVIC

Predmetom projektu bolo vybudovanie oddychovej bunky s mobiliárom v centre obce Lutiše a osadenie 9 informačných tabúľ s informáciami o zaújmavostiach v obci Lutiše a turistických možnostiach v okolí, ako aj s informáciami o obci Horní Tošanovice a jej atraktivitách. Viac

- FotkySeparujeme odpad v Mikroregióne Terchovská dolina

Každý z nás ročne „vyrobí“ takmer 350 kg komunálneho odpadu. Množstvo výrobkov, obalov na jedno použitie, a pokazených vecí, pre ktoré momentálne nenachádzame využitie, dnes väčšinou vyhodíme do jednej odpadovej nádoby. A práve kvôli tomuto prístupu končí vyše 90 % komunálneho odpadu na skládkach a v spaľovniach. Aby odpad nekončil najmä na skládkach komunálneho odpadu je nutné ho separovať - triediť... Viac

© Copyright 2014 Peter Lacek - lacekp@gmail.com